ΕΠΣ Λάρισας: Ιατρικές εξετάσεις (και όχι μόνο) για να οριστούν οι διαιτητές στα φιλικά


Οι Διαιτητές οι οποίοι θέλουν να διευθύνουν φιλικούς αγώνες πρέπει πρώτα να το δηλώσουν στη γραμματεία της Ένωσης και έπειτα να προσκομίσουν έγκαιρα:

1. Καρδιολογικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις από ιδιώτη ιατρό ή από δημόσιο νοσοκομείο.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
3. Τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. Την πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων – θεωρημένη από το ΚΕΠ-.
Για τους υπόλοιπους διαιτητές που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων, καταληκτική ημερομηνιά υποβολής των άνωθεν εγγράφων είναι η 31.08.18.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για όλους τους διαιτητές μέλη της Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας!