Πως ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου για ατιμωρησία σε περίπτωση επεισοδίων

Δυο διατάξεις οι οποίες δεν πρόκειται να λύσουν, παρά θα προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα περιλαμβάνονται στον Πειθαρχικό Κώδικα. Συγκεκριμένα, ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου.
Αναφερόμαστε στην παράγραφο 5 του άρθρου 15, σχετικά με τις ποινές για επεισόδια στους αγώνες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5α του άρθρου 15 όλα θα εξαρτώνται από τις εκθέσεις της αστυνομίας και των παρατηρητών που ως γνωστό ανάλογα με την ομάδα, είτε βλέπουν είτε δεν βλέπουν: «α) Στην περίπτωση της ρίψης αντικειμένων, το ύψος και το είδος των επιβαλλόμενων ποινών εξαρτώνται από τα αποτελέσματα που προκάλεσαν τα ριφθέντα αντικείμενα και κατά πόσον αυτά ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο ή στις εξέδρες του γηπέδου. Στην περίπτωση της προσωρινής διακοπής αγώνα (αρ. 3γ΄) και εφόσον τα περιστατικά δεν ήταν ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά την κρίση του πειθαρχικού οργάνου, αυτό δύναται να επιβάλλει μόνο χρηματική ποινή».
Εξίσου τραγελαφική περίπτωση αποτελεί η παράγραφος β, όπου ο γιατρός του αγώνα θα κρίνει αν ο αξιωματούχος που έχει χτυπηθεί από αντικείμενο μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα: «β) Η σωματική βλάβη προσώπου νομίμως ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο (όπως και η εκτίμηση της σοβαρότητας αυτής και της δυνατότητας ή της αδυναμίας του προσώπου να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του) διαπιστώνεται μόνο από τον γιατρό του αγώνα, που έχει την εξουσία να διατάξει οτιδήποτε απαιτείται σε σχέση με την αντιμετώπιση της σωματικής βλάβης του προσώπου (εισαγωγή σε νοσοκομείο, κ.λπ.). Εάν επέλθει τραυματισμός ποδοσφαιριστή, προπονητή ή διαιτητή (που έχει κριθεί από τον γιατρό του αγώνα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τα καθήκοντά του) από ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων, η διακοπή του αγώνα είναι υποχρεωτική για τον διαιτητή»