ΚΕΔ: Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γίνουν τα σεμινάρια


Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται η τοποθεσία και το ξενοδοχείο διεξαγωγής των σεμιναρίων αξιωματούχων Διαιτησίας Α’ και Β’ Κατηγορίας. Οι αξιωματούχοι των παραπάνω κατηγοριών θα προσέλθουν στο ξενοδοχείο Montana στο Καρπενήσι στις ημερομηνίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί (ανά ιδιότητα).