Κριτήρια αξιολόγησης σε... βαθμό παρεξήγησης


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔ, «τα κριτήρια επιλογής, προβιβασμού, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:
α) Βαθμολογία της περιόδου 2017-18, β) Επίδοση στα τεστ φυσικής κατάστασης. γ) Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις, δ) Παιχνίδια που διεύθυναν στην αγωνιστική περίοδο 2017-2018, ε) Τεχνικές Επιδόσεις και συμπεριφορά., στ) Ηλικία και προοπτική ανέλιξης στην κορυφή, ζ) Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ διαιτητή».
Τα παραπάνω προκαλούν τεράστιο γέλιο. Οι βαθμολογίες δεν μέτρησαν, επειδή έμειναν χειρότεροι και έφυγαν καλύτεροι. Ποια τεστ και ποια επίδοση στις γραπτές εξετάσεις; Κανονικά έπρεπε να γίνουν οι φετινές εξετάσεις και μετά να βγουν οι πίνακες. Με ποια λογική μέτρησαν τις περσινές επιδόσεις; Αν κάποιος κοπεί στα προσεχή τεστ τι θα πουν; Χώρια που δεν διευκρινίζουν τι εννοούν με αυτό που γράφουν για «ακεραιότητα προσωπικότητας», με αποτέλεσμα να θιχθούν αρκετοί που έμειναν εκτός, κάτι που ισχύει όχι μόνο για τους διαιτητές και τους βοηθούς αλλά και για τους κομμένους παρατηρητές.
Για τους παρατηρητές ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων ότι έλαβαν υπόψη την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις και στα βίντεο-τεστ. Δηλαδή αυτά που έγιναν πέρσι και όχι αυτά που έκαναν πέρσι για να βγάλουν τους πίνακες!