Όλοι εκλέγουν όλους

***Γιατί στο καταστατικό της ΕΠΟ δεν προβλέπεται κοινή εκλογή όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από την Εκλογική Γενική Συνέλευση και αντίστοιχη διαδικασία αντικατάστασης, ώστε να καλύπτεται η απαραίτητη δημοκρατική ισότητα της ψήφου;
***Γιατί ένας αριθμός μελών, δηλαδή οι ομάδες της Λίγκας, μετέχει όχι σε μια εκλογική συνέλευση, αλλά σε δύο διαφορετικές;
Όλα τα μέλη της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ είναι ίσα ή μήπως κάποια από τα μέλη (συγκεκριμένα γύρω στα δεκαέξι που συνδέονται με μια κοινή ιδιότητα) είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα;
Λόγος περί ισότητας των μελών ( πάγια κανονιστική πρόβλεψη της FIFA, έως, τουλάχιστον, την εκλογή του κ. Ινφαντίνο) λοιπόν, δηλαδή περί ισότητας δικαιωμάτων συμμετοχής στην κορυφαία συλλογική διαδικασία της Ομοσπονδίας, προϊόν της οποίας είναι η εκλογή της νέας διοίκησης. Λόγος προβληματικός και σαφέστατα εκτός κανονιστικού πλαισίου όταν ένας αριθμός μελών μετέχει όχι σε μια εκλογική συνέλευση, αλλά σε δύο διαφορετικές.
Στην πρώτη εκλέγουν τους δικούς του εκπροσώπους (τρεις τον αριθμό)  στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ  και στη δεύτερη συμμετέχουν ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα μέλη στην εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που προέρχονται από τις ερασιτεχνικές Ενώσεις.
Πως γίνεται αυτό και σε ποια ακριβώς ερμηνεία στηρίζεται αυτή η τεράστιας απόκλισης "ισοτιμία" μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης; Πως ερμηνεύεται και - το κυριότερο- πως αιτιολογείται αυτή η ακραία επικυριαρχία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην εκλογική διαδικασία της ΕΠΟ σε σημείο που η επαγγελματική λίγκα να μπορεί, θεωρητικώς, να "εκλέγει", σε περίπτωση "α μπλοκ" ψηφοφορίας των ΠΑΕ - μελών της, την εκλογή του Πρόεδρου και των υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής;
Η επιδιωκόμενη αύξηση της επιρροής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στα της ΕΠΟ δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται από στοιχειώδη δημοκρατική ευαισθησία που υπαγορεύεται από τη λογική "ο καθείς κυρίαρχος στα του οίκου του", όπερ σημαίνει πως το δικαίωμα της SuperLeague να εκλέγει τα μέλη που θα την εκπροσωπήσουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αλλά και να τα αντικαθιστά θα πρέπει να αποδοθεί και στις ερασιτεχνικές ενώσεις για τα προερχόμενα από αυτές μέλη, με τη συμβολική (έστω) παρουσία/συμμετοχή ( με μία ψήφο) της SuperLeague;
Γιατί δεν προβλέπεται κοινή εκλογή όλων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από την Εκλογική Γενική Συνέλευση και αντίστοιχη διαδικασία αντικατάστασης, ώστε να καλύπτεται η απαραίτητη δημοκρατική ισότητα της ψήφου;
Στο δια ταύτα: Ναι στην αυξημένη συμμετοχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στα της ΕΠΟ αλλά με όρους ισοτιμίας και ισότητας της ψήφου και της συμμετοχής και όχι στη λογική "παιδιά και αποπαίδια".

Νόμιμη και ηθική ( δια την εξυγιαντική λογική) πρόταση: Στην Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ  όλοι εκλέγουν όλους. Τελεία και παύλα.