Αυτή είναι η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Το νέο καταστατικό της ΕΠΟ που θα τεθεί προς ψήφιση στις 30/06 αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 52 Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
1. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα ασχολείται με θέματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ειδικότερα με τη σχέση μεταξύ των ομάδων, των παικτών και των λιγκών καθώς και με θέματα που αφορούν στα γενικότερα συμφέροντα του επαγγελματικού διασυλλογικού ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. και θα περιλαμβάνει δέκα (10) περαιτέρω μέλη τα οποία κατανέμονται ως εξής:   Τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League),  Τέσσερα (4) μέλη που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League) τα οποία επιλέγονται από τη Super League,  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League).

2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο μήνες.  3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συμβουλεύεται την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που αφορά ζητήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου.