Η ενημέρωση της ΚΕΔ για τα σεμινάρια (15/06-03/07) – Η συμμετοχή δεν είναι ανά κατηγορία αλλά ανά ένωση