Σε τρεις αγωνιστικές χρονιές έγιναν αγωνιστικά τεστ αφότου βγήκαν οι πίνακες

Αυτό έγινε στις τρεις παρακάτω συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους: 2012-13 & 2013-14 & 2014-15.
Προβλέπεται άλλωστε και από τους Κανονισμό:

ΑΡΘΡΟ 22
Ετήσια δοκιμασία – σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών
8. Η διεξαγωγή των αγωνιστικών τεστ δύναται να γίνει σε διαφορετική ημερομηνία από τα σεμινάρια προεπιλογής, αλλά, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.