ΕΠΣ Κοζάνης: Αιτήσεις οι διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές και εκπαιδευτές


Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Κοζάνης ανακοινώνει ότι μετά από σχετικό έγγραφο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο.  καλούνται οι διαιτητές – βοηθοί – παρατηρητές και εκπαιδευτές όλων των Εθνικών Κατηγοριών να υποβάλλουν στην Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Κοζάνης Αίτηση Συμμετοχής για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019.

Η Αίτηση Συμμετοχής θα υπάρχει στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κοζάνης και κατά την υποβολή αυτής θα συνοδεύεται με  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται (φωτοτυπίες).