Τα 15 θέματα της ΓΣ της ΕΠΟ που θα γίνει στις 29/06