Η ΚΕΔ ειδοποίησε τις ενώσεις για τα σήματα των διαιτητών