Με... στόχο

Για ποιον πρόεδρο ΕΠΣ έγινε μεγάλος αγώνας, τον επέβαλαν, για να μιλήσει στη συγκέντρωση της παράταξης Γραμμένου στον Βόλο, όμως δυσανασχέτησαν αρκετοί επειδή αποδεδειγμένα δεν τυγχάνει κοινής αποδοχής; 
Ομως, ποιος απ’ όλους δυσαρεστήθηκε περισσότερο; 
Μήπως πρόκειται για πρόεδρο ΕΠΣ που θα ήθελε να γίνει Γραμμένος στη θέση του Γραμμένου;