Θέαμα…

Με ποιόν τρόπο η κοντή έπεισε τον Γκιρτζίκη να αλλάξουν οι πίνακες των διεθνών για να έχει τον έλεγχο της κατάστασης;
Ετσι προέκυψαν διεθνείς που έχουν γίνει θέαμα σε όλη την Ελλάδα με τα εξόφθαλμα λάθη τους.