Ερευνες…

Ωχ! Οι έρευνες της πλευράς Σαββίδη επεκτείνονται και προς την περιοχή της Ηπείρου. Βλέπετε ένα από τα παλληκάρια, που είχε άριστες σχέσεις με ένα παιδί ... μάλαμα από τη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε να ακουμπάει για να ξεκουραστεί, από τις εκθέσεις πολλών σελίδων που γράφει, στις πλάτες του έτερου συμμάχου.

Ξέρετε τώρα... Ο γιός του τάδε, με τον πρόεδρο δείνα σε μια επιχείρηση τάδε κ.λ.π.