Η αλήθεια για τα ποσοστά των διαιτητών (έγγραφο)

Η παρακράτηση ποσοστών των διαιτητών, βοηθών  και παρατηρητών από τις ενώσεις δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή δεν μπήκε στον κανονισμό το καλοκαίρι, παρά αποτελεί απόφαση του ΔΣ της ΕΠΟ στις 20/10/2009 με αριθμό πρωτοκόλου 32369/2009. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη επί προεδρίας Πιλάβιου, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στο σχετικό έγγραφο που δημοσιεύουμε.
Συμπέρασμα: Το περασμένο καλοκαίρι η προαναφερόμενη απόφαση του ΔΣ της ΕΠΟ μπήκε στον κανονισμό ως απλή αντιγραφή.
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού διαιτησίας για την απόδοση ποσοστών των διαιτητών προβλέπονται τα εξής:
«Οι Ε.Π.Σ. δικαιούνται να παρακρατούν ποσοστό από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας για την κάλυψη μέρους των εξόδων ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση τους, ως ακολούθως: α. Διεθνείς αγώνες: Είκοσι τοις εκατό (20%), από την αμοιβή, την μετακίνηση και την ημεραργία β. Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών: δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την αμοιβή και την ημεραργία γ. Αγώνες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ.: Δέκα τοις εκατό (10%) από την αμοιβή και την ημεραργία. Η παρακράτηση θα αποδεικνύεται από την Ε.Π.Σ. και μόνο και θα αποτελεί προϋπόθεση επιλογής διαιτητή σε πίνακα εθνικής ή τοπικής κατηγορίας».

Διαβάστε και την απόφαση της ΕΠΟ με ημερομηνία 20/10//2009 για να διαπιστώσετε ότι η ομοσπονδία έχει λάβει απόφαση για τα ποσοστά στις 20 Οκτωβρίου 2009: