Σωκράτους ρήση

Προς τους προέδρους των Ενώσεων - Μελών της ΕΠΟ/ Έδρες τους

Θέμα: Το μάταιο της ύπαρξης

Αλήθεια, πως το είχε πει πριν από δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια ο μέγας Σωκράτης; "Καθεύδοντες διατελείτε αν ή μη τινά άλλον ο Θεός επιπέμψειεν κηδόμενος υμών". Σε ελεύθερη μετάφραση "Θα κοιμάστε μέχρι να αποφασίσει ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον επειδή θα σας λυπηθεί".

Ηθικό δίδαγμα: Μήπως έχετε διαλέξει λάθος ... Θεό και είναι καιρός να ανακαλύψετε και πάλι τους γνωστούς που ξέρετε και εμπιστεύεστε;