Η ανθρώπινη φύση

Η φοβερή και τρομερή "Συμμαχία" για την κάθαρση και την εξυγίανση ετελεύτησε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Κι από ότι είπε ο ίδιος ο Σαββίδης ετελεύτησε πολύ νωρίτερα από ότι όλοι υπολόγιζαν, απλώς εκδηλώθηκε η κατάρρευση αργότερα για συγκεκριμένους λόγους.
Πρόκειται για την προδιαγεγραμμένη μοίρα όλων των ανάλογων προσπαθειών από καταβολής του αθλήματος όταν επιχειρείται να αρθρωθούν πάνω σε κραυγαλέες ανισομέρειες οικονομικού, κυτρίως, χαρακτήρα.

Με άλλα λόγια στο τέλος ο πληρώνων θα αναζητήσει, έτσι ή αλλιώς, τον φυσικό του σύμμαχο, που είναι ένας άλλος πληρώνων. Είναι η ανθρώπινη φύση τέτοια και δεν πρόκειται τώρα να αλλάξει.