Συνάντηση Κουκουλάκη-Μπριάκου


Συνάντηση Κουκουλάκη, Μπριάκου σήμερα στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Οπως φαίνεται στην φωτογραφία οι δυο παράγοντες είχαν εγκάρδια συζήτηση.