Μπάχαλο…Ετρεχαν τελευταία στιγμή να ενημερώσουν κομμένους που δεν είχαν υπολογίσει ότι είναι κομμένοι, άρα δεν τους είχαν βάλει στο πρόγραμμα των επαναληπτικών αγωνιστικών τεστ. Μην απορείτε λοιπόν ούτε για τους ορισμούς που κάνουν…