Προς την ελευθερία ...

Η συγκρότηση της κοινής επιτροπής των ενώσεων, οι συζητήσεις (δεν μπορεί για κανένα λόγο όσο και αν το θέλει να τις αρνηθεί) με τον Κωστάκη, η οριστικοποίηση ενός οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την διεξαγωγή εκλογών είναι ζητήματα τακτικής.
Σημαντικά μεν, καθώς θα προσδιορίσουν το χρονικό τέλος των εκκρεμοτήτων, αλλά τακτικής.
Το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εξελίξεις και από το οποίο θα προκύψουν οι νέες ισορροπίες είναι αυτό της πολιτικής ή καλύτερα των πολιτικών που θα επιλεγούν από τις ΕΠΣ για να διαμορφωθεί, με βάση αυτές, το νέο διοικητικό, οργανωτικό και διαχειριστικό μοντέλο για την ΕΠΟ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Είναι, λοιπόν, βέβαιο πως θα προκύψει άμεσα η ανάγκη να διαμορφώσουν οι Ενώσεις της συνολική πολιτική τους πρόταση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΕΠΟ, με βάση την οποία θα πρέπει να προσέλθουν στις όποιες συζητήσεις και να επιδιώξουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση.
Αν υπάρχει κάποια πρόταση που συνοψίζει, με την  μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, μια σύγχρονη, αποτελεσματική και συμβατή με το διεθνές ποδόσφαιρο οργάνωση και λειτουργία της ΕΠΟ στα νέα δεδομένα αυτή κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η εξής:
"α. Η ΕΠΟ. είναι η ανώτατη αρχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το εκπροσωπεί στην Ελλάδα και διεθνώς.
β. Όλα, ανεξαιρέτως, τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης των κάθε είδους δικαιωμάτων και διοίκησης του ελληνικού ποδοσφαίρου, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των Ενώσεων - Μελών της ρυθμίζονται, αποκλειστικά και κυρίαρχα, από την ΕΠΟ με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και των κανονισμών της καθώς και τις αντίστοιχες των καταστατικών και των κανονισμών της FIFA και της  UEFA με τις οποίες είναι εναρμονισμένες.
γ. Η ελληνική αθλητική νομοθεσία εναρμονίζεται υποχρεωτικά κάθε φορά με το καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA.
δ. Η ΕΠΟ δεν επιχορηγείται από το ελληνικό δημόσιο.
ε. Θέματα που αφορούν στην συμμετοχή του κράτους σε τομείς λειτουργίας του αθλήματος του ποδοσφαίρου ( π.χ. θέματα βίας στα γήπεδα, ελέγχου της οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΑΕ, αδειοδότησης των γηπέδων κ.λ.π.) ρυθμίζονται από την πολιτεία, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΟ, πάντα με βάση τα διεθνώς ισχύοντα στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
στ. Κρατικοί φορείς ή επιτροπές που εμφανίζονται να έχουν συμμετοχή σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του αθλήματος καταργούνται".

Μόνο έτσι το άθλημα μπορεί να περάσει προς την ελευθερία!!!!!!!!