Μια ουσιαστική πρόταση

... Κι επειδή είναι εύκολο να κατηγορηθεί κάποιος για μηδενιστική κριτική στις προτάσεις της SuperIeague ας παραθέσουμε μια, δικής μας έμπνευσης, που εκτιμούμε ότι είναι πλησίστια στις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
α. Πλήρης, ουσιαστική και άμεση αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που διαπερνάει ολόκληρο το σύστημα ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και ελέγχου των ΠΑΕ  με βάση το κέρδος και επανακαθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της Superleague, ως πραγματικής και κανονικής Ένωσης, που διαχειρίζεται συμφέροντα Ανωνύμων Εταιρειών. Αδειοδότηση από την ΕΠΟ με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και κατάργηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
β. Πραγματική αποτύπωση του ετήσιου παραγόμενου ποδοσφαιρικού οικονομικού προϊόντος και δυναμική καταγραφή και εκτίμηση, σε προβολή εκτιμώμενων μελλοντικών δεδομένων, των προοπτικών που αυτό παρουσιάζει σε σχέση με τη γενικότερη οικονομική πραγματικότητα. Κίνητρα για τις επενδύσεις στο χώρο και αυστηρές προϋποθέσεις για την αποδοχή των επενδύσεων και των επενδυτών.
γ. Καταστατικές και κανονιστικές παρεμβάσεις άμεσης απόδοσης για τον εκσυχρονισμό της γηπεδικής υποδομής, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την αναβάθμιση της σχέσης ΠΑΕ με τον φίλαθλο - πελάτη, με αιχμή του δόρατος την δραστική βελτίωση της σημερινής σχέσης ΠΑΕ - οργανωμένων στρατών οπαδών και την σχετική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας.
δ. Ενοποίηση της οργανωτικής και λειτουργικής διαχείρισης του συνόλου των ΠΑΕ σε μια Λίγκα, με σύγχρονο μάνατζμεντ και τεχνοκρατική διοίκηση, κοινά αποφασισμένη κατανομή εσόδων ( σε συνάρτηση πάντα με την αγωνιστική εικόνα, την εμπορικότητα και τον αριθμό των εισιτηρίων).
ε. Μείωση του αριθμού των ΠΑΕ. σε συνολικά είκοσι δύο (22), δηλαδή δέκα (10) στην πρώτη κατηγορία και δώδεκα (12) στη δεύτερη κατηγορία. Πρωτάθλημα τεσσάρων γύρων στην πρώτη κατηγορία ( δηλαδή 36 αγωνιστικές), πρωτάθλημα τριών γύρων στη δεύτερη κατηγορία ( δηλαδή 33 αγωνιστικές), χωρίς φυσικά αγώνες κατάταξης (play off). Σαφείς προβλέψεις προβιβασμού - υποβιβασμού μεταξύ πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Ειδικές κανονιστικές προβλέψεις για τη συμμετοχή και την ανάδειξη εγχώριων ποδοσφαιριστών.
στ. Διοίκηση στην ΕΠΟ με 17 μέλη και αναλογία επαγγελματικού με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 5 - 12. Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ. με αναλογία ψήφων 25% - 75% μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με προοπτική να φτάσει στο ορατό μέλλον στο 40% - 60%.
ζ. Πλήρης και ανυποχώρητη υπεράσπιση με κάθε κόστος της Ρήτρας Ανεξαρτησίας του ελληνικού ποδοσφαίρου απέναντι σε κάθε κρατική παρέμβαση. Συνεργασία και συνεννόηση με FIFA/UEFA σε όλα τα επίπεδα.

Υ.Γ. Μπορεί να είναι πυκνογραμμένη η πρόταση αλλά είναι εύκολη η αποκωδικοποίησή της. Τα ξαναλέμε.