ΠΔΕ/ΕΠΟ: «Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν πλήρως διαφανείς και απολύτως νόμιμες»

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Εξ αφορμής δημοσιευμάτων αναφορικά με τη νομιμότητα των αποφάσεων που έχει λάβει η Επιτροπή Ιδιότητας & Μετεγγραφών της ΕΠΟ σας γνωστοποιούμε ότι:
«Η κ. Άννα-Μαρία Δασκαλάκη, η οποία ασκούσε καθήκοντα προέδρου της ΕΙΜ/ΕΠΟ, παραιτήθηκε από τη θέση της στις 18/8/2016 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΕΠΟ 23387/18-8-2016 επιστολή της.
Η παραίτηση της κ. Δασκαλάκη έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ κατά τη συνεδρίαση της 25/8/2016 και με την ίδια απόφασή της η ΕΕΘ/ΕΠΟ διόρισε ως πρόεδρο στην ΕΙΜ/ΕΠΟ τον κ. Γεώργιο Γαλάνη, έως τότε αναπληρωτή της κ. Δασκαλάκη.
Η κ. Δασκαλάκη ανέλαβε τα καθήκοντά της στο ελληνικό δημόσιο την 1/9/2016.
Κατόπιν των προαναφερθέντων προκύπτει σαφέστατα ότι ουδένα θέμα τίθεται για τη νομιμότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την ΕΙΜ/ΕΠΟ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν πλήρως διαφανείς και απολύτως νόμιμες»