Οι ορισμοί στα πρωταθλήματα Νέων

SL K 20

SL K 17 
 SL K 15