Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Το διοριστήριο έχει δυο όψεις – Όχι μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα

***Ας παρουσιάσουν έγγραφο που να αναφέρει ότι επιτρέπονται οι αποκλεισμοί διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών από την κατηγορία που αξιολογήθηκαν...
Όταν δυο πλευρές υπογράφουν μια σύμβαση, όπως θεωρείται το διοριστήριο διαιτητών, ακόμη και ο κουλουράς έξω από τη νομική γνωρίζει ότι αποτελεί δέσμευση και για τον έναν και για τον άλλο. Πρόκειται για αυτονόητη περίπτωση και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβει κάποιος.
Άρα οι Τριτσώνης, Κουκουλάκης κακώς αποκλείουν διαιτητές, βοηθούς και παρατηρητές. Δεν είναι μόνο ότι στοχοποιούνται οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι όπως μπορείτε να διαβάσετε σε επόμενες αναρτήσεις,  υπάρχουν πιθανότητες να θεωρηθεί ότι το ντουέτο της ΚΕΔ προσβάλει τις προσωπικότητές τους. Παράλληλα δεν προβλέπεται από πουθενά η… κατάψυξη, άρα οι παράγοντες της διαιτησίας είναι εκτεθειμένοι επειδή δεν τηρούν τους όρους του διοριστηρίου.
«Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να επιβεβαιώσει την κατάταξή σας», είναι οι πρώτες λέξεις του διοριστηρίου, ενώ καταλήγει: «Παρακαλούμε να εκφράσετε την αποδοχή από μέρους σας των παραπάνω όρων υπογράφοντας. Εγώ, …………………… δια του παρόντος συμφωνώ να αποδέχομαι και να δεσμεύομαι από τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις».
Δηλαδή αν κάποιος δεν παραβεί τους όρους που θέτουν, δεν είναι δυνατόν να μην τον ορίζουν. Στο διοριστήριο, και αφού επιβάλλεται από τη FIFA και την UEFA δεν είναι άσχημη ιδέα να απευθυνθούν σε αυτή, ειδικά οι διεθνείς, προβλέπεται ακόμη και τι πρέπει να γίνει να μην ορίζεται κάποιος διαιτητής, βοηθός ή παρατηρητής:
«Η Ε.Π.Ο. μέσω ειδοποίησης μπορεί να καταργήσει την κατάταξή σας για τους παρακάτω
λόγους:
1. Διαπράττετε παραβίαση των όρων που περιέχονται στο παρόν η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί
2. Αδυνατείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες που συνεπάγεται ο διορισμός λόγω ασθένειας ή αδυναμίας».
Η διαιτησία δεν είναι τσιφλίκι των Τριτσώνη, Κουκουλάκη, δεν είναι κανενός και επιβάλλεται όλα να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, άρα δεν… χωρά το «έτσι θέλω» και δεν παίζουν. Αυτά που αποφάσισε το ντουέτο της ΚΕΔ, που κάνει ότι μπορεί για να διαψεύσει τη φήμη των καλών παιδιών, δεν προβλέπεται από πουθενά. Στοχοποιεί και υποβαθμίζει προσωπικότητες, καθώς οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές έχουν οικογένειες, φίλους, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Ας μας πουν από πού προβλέπεται… κατάψυξη διαιτητών. Εμείς ήδη εξηγήσαμε με στοιχεία γιατί δεν προβλέπεται…. Γιατί δεν ρωτούν την FIFA οι παρανόμως, σύμφωνα με τον κανονισμό, διορισθέντες παράγοντες της ΚΕΔ;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ:
ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Αγωνιστική Περίοδος (2016-2017)
Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να επιβεβαιώσει την κατάταξή σας …………… (ως διαιτητή
…….. ή ως βοηθό διαιτητή……………….. ή ως παρατηρητή …………… ή ως εκπαιδευτή
διαιτησίας ………..) κατηγορίας στη νέα περίοδο κάτω από τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις :
Η κατάταξή σας θα ισχύει από την 1
η Αυγούστου 2016 και θα λήξει την 30η
Ιουνίου 2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία καθορίσει η Επιτροπή Διαιτησίας κατά την εύλογη κρίση της,
σύμφωνα με τους όρους που θέτει η προϋπόθεση με αριθ. 7 κατωτέρω.
1. Για όσο διαρκεί η περίοδος, δια του παρόντος δεσμεύεστε για τα παρακάτω:
- Να υπακούτε και να συμμορφώνεστε με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις
αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και με τις όποιες
τροποποιήσεις τους.
- Να αποδέχεστε την ετήσια βαθμολόγηση που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή
Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.
- Να διατηρείτε ένα επίπεδο στην αγωνιστική σας απόδοση, που θα κρίνεται
ικανοποιητικό από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. και τις υφιστάμενες
αυτής επιτροπές.
- Να ανταποκρίνεστε επιτυχώς στις απαιτήσεις της Ε.Π.Ο. όσον αφορά στη φυσική
κατάσταση και στους ελέγχους φυσικής κατάστασης, που ενδέχεται να
καθιερωθούν από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. Ο αριθμός αυτών των
ελέγχων για κάθε χρόνο θα καθορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.
- Να συμφωνείτε και να αποδέχεστε οποιοδήποτε ηλικιακό όριο έχει καθιερωθεί από
την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.
- Να συμμορφώνεστε με τους Κανόνες του Παιχνιδιού έτσι όπως αυτοί έχουν
θεσπιστεί από την FIFA καθώς και τις όποιες τροποποιήσεις τους.
- Να συμμορφώνεστε και να υπακούτε σε όλες τις εύλογες οδηγίες, παραινέσεις και
κατευθυντήριες αρχές που εκδίδονται από την Ε.Π.Ο. συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ αυτών και των μεθόδων προστασίας των παιδιών.
- Να είστε διαθέσιμος και να παρακολουθείτε όχι λιγότερο από το 75% των
εκπαιδευτικών και μηνιαίων συναντήσεων που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή το
αντίστοιχο όργανο της.
- Να διατηρείτε σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική και εξωαγωνιστική σας
συμπεριφορά και πάντα σε αντιστοιχία με το επίπεδό σας ως διαιτητή.
- Σε περίπτωση που σας παρέχεται στολή από την Ε.Π.Ο., να την φοράτε σε όλους
τους αγώνες στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη στολή δύναται να περιλαμβάνει και τα
σήματα των χορηγών.
2. Συμφωνείτε να παρευρίσκεσθε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε συναντήσεις με θέμα τη
διαιτησία που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή αρχές που συνδέονται με την Ε.Π.Ο.
στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.
3. Δια του παρόντος συμφωνείτε πως αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιονδήποτε φόρο
εισοδήματος, ή εθνική ασφάλιση, ή οποιαδήποτε άλλη συνεισφορά σας, ειδικώς στην
Ε.Π.Σ. που ανήκετε, που είναι απαιτητή και αφορά απολαβές σας για αγώνες και/ή
έξοδα που έχετε να λάβετε κατά τη διάρκεια και εξαιτίας του διορισμού σας.
4. Δεν επιτρέπεται, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε μετά τη λήξη της περιόδου της κατάταξής
σας, να αποκαλύψετε, να κάνετε δημόσια δήλωση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
κοινοποιήσετε σε τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που σχετίζεται με
τις πρακτικές της Ε.Π.Ο., τη λειτουργία, τα οικονομικά ή τις συναλλαγές της με
οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, που υπέπεσαν στην αντίληψή σας εξαιτίας του
διορισμού σας ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης σας με την Ε.Π.Ο. Στα παραπάνω
συμπεριλαμβάνονται και οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και των
Επιτροπών της Ε.Π.Ο. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής είναι εμπιστευτικό.
5. Δεν επιτρέπεται να κάνετε δημοσίως κρίσεις ή σχολιασμούς αποφάσεων συναδέλφων
σας ή πάσης φύσης οργάνων Διαιτησίας.
6. Δεν επιτρέπεται να εγγράφεστε ως μέλη σε οποιονδήποτε φορέα διαιτησίας που
δεν είναι αναγνωρισμένος από την Ε.Π.Ο. και χωρίς την προηγούμενη άδεια της
ΚΕΔ/Ε.Π.Ο.
7. Η Ε.Π.Ο. μέσω ειδοποίησης μπορεί να καταργήσει την κατάταξή σας για τους παρακάτω
λόγους:
1. Διαπράττετε παραβίαση των όρων που περιέχονται στο παρόν η οποία δεν μπορεί
να επανορθωθεί
2. Αδυνατείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες που συνεπάγεται ο διορισμός λόγω
ασθένειας ή αδυναμίας.
8. Μπορείτε να μην αποδεχθείτε την κατάταξή σας ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Π.Ο.
εντός πέντε (5) ημερών.
Παρακαλούμε να εκφράσετε την αποδοχή από μέρους σας των παραπάνω όρων
υπογράφοντας, χρονολογώντας και αποστέλλοντας το εσώκλειστο πανομοιότυπο αντίγραφο
έως την ……………..
Εγώ, ………………………………………… δια του παρόντος συμφωνώ να αποδέχομαι και να
δεσμεύομαι από τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Υπογραφή: …………………..

Ημερομηνία: …………………..