Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

«Διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων» σημαίνει επιλεκτική τροποποίηση κανονισμών; - Κατάχρηση εξουσίας από την ΠΔΕ/ΕΠΟ και την ΚΕΔ

Καταστατικό FIFA, έκδοση Ιουλίου 2015 ( η τελευταία επίσημη), άρθρο 7 " Συμπεριφορά οργάνων και Αξιωματούχων", παράγραφος 2: " Τα εκτελεστικά όργανα των Ομοσπονδιών - μελών μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να εκπέσουν του αξιώματός τους με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία Συνομοσπονδία και να αντικατασταθούν από μια μεταβατική επιτροπή για ένα συγκεκριμένο (ορισμένο) χρονικό διάστημα". Τελεία και παύλα.
Η αντικατάσταση συντελέστηκε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ινφαντίνο), κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία Συνομοσπονδία (Θεοδωρίδης) και μια μεταβατική επιτροπή (Κουτσοκούμνης) ανέλαβε να διαχειριστεί την ΕΠΟ.
Η απόφαση της αντικατάστασης κοινοποιήθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο στις 14 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή με επιστολή το περιεχόμενο της οποίας δεν αφήνει τίποτε κενό ή στην φαντασία ορισμένων.
Η μεταβατική επιτροπή έχει ως έργο " την διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της Ε.Π.Ο., την εναρμόνιση (εάν είναι απαραίτητο) των κανονισμών της Ε.Π.Ο. με αυτούς της FIFA και την τροποποίηση των εθνικών αθλητικών νόμων ώστε αυτοί να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα σε FIFA/UEFA".
Ο κανονισμός διαιτησίας της Ε.Π.Ο. είναι, όπως η ίδια η αντιπροσωπεία της FIFA έχει ομολογήσει, σε ευρεία ολομέλεια εντός της Ε.Π.Ο. πριν την τοποθέτηση της μεταβατικής επιτροπής, πλήρως εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο της FIFA αλλά και το Referee Convention της UEFA.
Κι επειδή πουθενά στον πλανήτη, ούτε και στο καταστατικό της ΕΠΟ, προβλέπεται τροποποίηση κανονισμών στη μέση της αγωνιστικής περιόδου, ακόμη και με καθεστώς "έκτακτης ανάγκης", πως προέκυψαν οι τροποποιήσεις στον κανονισμό διαιτησίας, ποιος τις ενέκρινε παραβιάζοντας ρητά το καταστατικό της Ε.Π.Ο., με ποια αρμοδιότητα και με εξουσία που πηγάζει από που;
"Διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων" σημαίνει επιλεκτική τροποποίηση κανονισμών;
Γιατί, πριν τις τροποποιήσεις που έγιναν, δεν διευκρινίστηκε ποια άρθρα του κανονισμού είναι αντίθετα με τους κανονισμούς FIFA/UEFA και τι εξυπηρετεί η τροποποίησή τους;

Στην εξαιρετικά πιθανή προσφυγή κάποιου εναντίον των τροποποιήσεων, που έγιναν "επαναστατικώ δικαίω", τι επιχειρήματα θα καταθέσει η υπεράσπιση;