Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ούτε διοικούσα επιτροπή προβλέπεται, ούτε προσωρινή διοίκηση, μόνο Grexit! – Τι προβλέπει ο νόμος και τα καταστατικά της ΕΠΟ, της ΔΟΕ, της FIFA και της UEFA – Μόνο με απόφαση… έκτρωμα θα δικαιωθεί η πανικόβλητη αντιπολίτευση – Όλα με ντοκουμέντα που τους εκθέτουν…

1)Η απόφαση του ΔΣ της ΕΠΟ για εκλογές στις 26 Οκτωβρίου επικυρώθηκε με απόφαση του ίδιου του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ομοσπονδίας, όταν (27-9-2016) απέρριψε την προσφυγή της αντιπολίτευσης:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155/27-9-2016
Υπόθεση: Προσφυγή-αίτηση των: 1.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 3.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 4.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 5.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ, 6.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Κατά 1) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, 2) Των από 12/9/2016  αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τις οποίες: α. Εγκρίθηκε ο Κώδικας Αρχαιρεσιών της ΕΠΟ, β. Συνεκλήθη η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-μελών της ΕΠΟ για την εκλογή της Εκλογικής της Επιτροπής του άρθρου 58 του Καταστατικού για τις 14 Οκτωβρίου και γ. Συνεκλήθη η Ειδική Εκλογική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ για την εκλογή Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε. της ΕΠΟ και Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, 3) Της από 12/9/2016 με αριθμό πρωτ. 27317/2016 πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που απεστάλη προς τις Ενώσεις-Μέλη της Ε.Π.Ο., καθώς και του από 13/9/2016 με αριθμ. πρωτ. 27504/2016 ενημερωτικού σημειώματος προς όλες τις Ενώσεις-Μέλη της Ε.Π.Ο., 4) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή απόφασης της Ε.Π.Ο. που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις και αποφάσεις της.
Απόφαση: Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων δυο (2) μελών την με αριθμό 28189/19-9-2016 προσφυγή των δευτεροβάθμιων Ποδοσφαιρικών Σωματείων-μελών της καθ’ ης Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), με την οποία ζητούσαν να κηρυχθούν άκυρες οι από 12.09.2016 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, με τις οποίες: α) εγκρίθηκε ο Κώδικας Αρχαιρεσιών της ΕΠΟ β) συνεκλήθη για τις 14.10.2016 Γενική Συνέλευση της καθ’ ης, για την εκλογή Εκλογικής Επιτροπής του άρθρου 58 του Καταστατικού της καθ’ ης, γ) συνεκλήθη για τις 26.10.2016 Γενική Εκλογική Συνέλευση για την εκλογή Προέδρου και μελών τακτικών και αναπληρωματικών της Εκτελεστικής Επιτροπής της καθ’ ης , ως και Προέδρου Αναπληρωτή Προέδρου, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της καθ’ ης, ως και να ακυρωθούν α) η από 12.09.2016 πρόσκληση προς τις Ενώσεις – μέλη της καθ’ ης για τη Γενική Συνέλευση της 12.10.2016 και β) το από 13.09.2016 ενημερωτικό σημείωμα προς όλες τις Ενώσεις-μέλη της καθ’ ης.

2)Το καταστατικό της ΕΠΟ προβλέπει εκλογές όλο τον Οκτώβριο, άρα δεν λήγει καμιά θητεία:3)Ο νόμος 2725/99 προβλέπει εκλογές για τις ομοσπονδίες το τελευταίο τετράμηνο του Ολυμπιακού έτους:


4)Η FIFA και η UEFA δεν αναγνωρίζουν προσωρινές διοικήσεις ή διοικούσες επιτροπές. Ο Κοντονής έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Οκτωβρίου να αλλάξει τις διατάξεις των νόμων που παρεμβαίνουν στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, αλλιώς θα έχουμε Grexit.
ΔΟΕ
Από το κεφάλαιο Θεμελιώδεις Αρχές του Ολυμπισμού αντιγράφουμε την παράγραφο 5 πως «οι αθλητικοί οργανισμού του Ολυμπιακού Κινήματος θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αυτονομίας, που συμπεριλαμβάνουν την ελεύθερη σύσταση και τον έλεγχο των κανόνων του αθλήματος, το καθορισμό της δομής και της διακυβέρνησης των οργανισμών τους, την απόλαυση του δικαιώματος των εκλογών χωρίς καμία εξωτερική επιρροή».
FIFA
Ξεκάθαρο είναι και το άρθρο 17 του καταστατικού της FIFA με τον τίτλο «Ανεξαρτησία των Μελών και των οργάνων τους», όπου αναφέρονται τα εξής:
«1.Κάθε μέλος θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις του ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από τρίτους.
2.Τα όργανα ενός Μέλους είτε θα είναι αιρετά είτε διοριζόμενα σε αυτή την ομοσπονδία. Το καταστατικό ενός μέλους θα προβλέπει μια διαδικασία η οποία θα διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία της εκλογής ή του διορισμού.
3.Τυχόν όργανα ενός Μέλους που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ακόμη και σε προσωρινή βάση, δεν θα αναγνωρίζονται από τη ΦΙΦΑ.
4.Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από όργανα τα οποία δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν θα αναγνωρίζονται από τη ΦΙΦΑ».
UEFA
Το ίδιο ξεκάθαρο είναι και το άρθρο 7β του καταστατικού της ΟΥΕΦΑ με τον τίτλο «Υποχρεώσεις Μελών και Ομοσπονδιών»: «Ευ αγωνίζεσθαι, Καταστατικό, Κανόνες του Παιχνιδιού:
1.Οι ομοσπονδίες μέλη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
d) να τηρούν τις αρχές της νομιμοφροσύνης, ακεραιότητας και αθλητικού πνεύματος, σύμφωνα με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι,
e) να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς που συντάσσονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτό,
f)να συμμορφώνονται με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, όπως αποφασίζονται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο.
Οι Ομοσπονδίες Μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν τις υποχρεώσεις αυτές στα καταστατικά τους, όπως επίσης και μια διάταξη περί τήρησης των υποχρεώσεων αυτών από τις ενώσεις (λίγκες), τις ομάδες και τους αξιωματούχους.
Ανεξαρτησία:
2.Οι Ομοσπονδίες Μέλη θα διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από τρίτους. Οι Ομοσπονδίες Μέλη θα προβλέπουν στο καταστατικό τους μια διαδικασία η οποία θα εγγυάται ότι το εκτελεστικό τους όργανο εκλέγεται ελεύθερα και ότι τα υπόλοιπα όργανά τους εκλέγονται ή ορίζονται με έναν πλήρως ανεξάρτητο τρόπο. Οποιοδήποτε όργανο ή απόφαση ενός οργάνου που δεν έχει εκλεχθεί ή οριστεί σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, ακόμη και σε προσωρινή βάση, δεν θα αναγνωρίζεται από την ΟΥΕΦΑ».Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ