Κουτσοκούμνης: «Αναθεώρηση πινάκων από τον κ. Μπίκα και την ομάδα που έχει επιλεγεί»

"Η πρώτη απόφαση της διοικούσας επιτροπής μετά από υπόδειξη της FIFA είναι να αναθέσει τη διαιτησία στον κ. Μπίκα. Ο κ. Μπίκας και η ομάδα που έχει επιλεγεί αναλαμβάνει πλήρως την αναθεώρηση των πινάκων και τον ορισμό των διαιτητών και των παρατηρητών", δήλωσε ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης.