Οι οδηγίες της ΚΕΔ για τις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις: 1) Μαθήματα μόνο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, 2) Πρόκληση εκπαιδευτή από άλλη ένωση μόνο αν δεν επαρκούν, 3) Δεν επιτρέπεται να παραβρίσκονται άτομα που δεν έχουν υπογράψει διοριστήριο