Αλήθειες και ψέμματα - Τι είναι το αυτοδιοίκητο; - Ερωτήσεις και απαντήσεις

***Γιατί η ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ δεν δέχονται κυβερνητικές παρεμβάσεις
***Ο… μύθος περί κατάργησης του Συντάγματος και των νόμων
Για δεύτερη φορά, και μάλιστα πριν καλά καλά συμπληρωθεί ένας χρόνος, το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και απειλείται με πλήρη απομόνωση που θα ισοδυναμεί και με την καταστροφή του. Και αυτή τη φορά αιτία αποτελεί η ωμή παρέμβαση του υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή στο αυτοδιοίκητο και έχει να κάνει με την απόφαση-έκτρωμα που κατάργησε το θεσμό του Κυπέλλου. «Τιμωρείτε αθώες ομάδες», υπογραμμίζουν ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ στην επιστολή-τελεσίγραφο και ταυτόχρονα προειδοποιούν με αποκλεισμό της εθνικής και όλων των συλλόγων από κάθε διεθνή διοργάνωση, αν μέχρι την 1η Απριλίου δεν αποφασιστεί η συνέχεια του Κυπέλλου.
Τι είναι το αυτοδιοίκητο και ποια η σημασία του, τόσο για τη ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ, όσο και για την ΕΠΟ; Πρόκειται για την αποκαλούμενη και ως ρήτρα ανεξαρτησίας του ποδοσφαίρου, η οποία ισχύει διεθνώς και είναι αναγνωρισμένη από όλες τις κυβερνήσεις και διαβάστε όλες τις απαντήσεις.
Τι είναι η ΦΙΦΑ;
Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1904 και η έδρα της, ως ιδιωτική εταιρία βρίσκεται στην Ελβετία. Είναι η μόνη αρμόδια για τη διοίκηση του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με τη μορφή που το γνωρίζουμε. Μέλη της είναι όλες οι ομοσπονδίες όπως επίσης και οι συνομοσπονδίες που με τη σειρά τους είναι κι αυτές αναγνωρισμένες ως αποκλειστικοί διαχειριστές του ποδοσφαίρου από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στην περίπτωση της ΟΥΕΦΑ από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Πως διοικεί η ΦΙΦΑ το ποδόσφαιρο;
Όλα… περνούν από το καταστατικό της, ενώ υπάρχουν κανονισμοί, εγκύκλιοι, οδηγίες και μια σειρά αποφάσεων. Ανώτατο όργανό της είναι η Γενική Συνέλευση, όπου μετέχουν όλες οι Εθνικές ομοσπονδίες. Για να είναι ή για να γίνει κάποιος μέλος της θα πρέπει να αποδεχθεί όλα τα παραπάνω και αυτό δεν αφορά μόνο τις Εθνικές ομοσπονδίες αλλά και τις ομάδες, τους διαιτητές, τους ποδοσφαιριστές και γενικά όσους εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο. Παράλληλα η Εθνική Ομοσπονδία θα πρέπει στη χώρα της να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το καταστατικό της αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και με την εσωτερική νομοθεσία, ώστε το αυτοδιοίκητο να είναι κατοχυρωμένο.
Τι είναι το αυτοδιοίκητο;
Είναι η ευθύνη, αν προτιμάτε η αρμοδιότητα που έχει η ομοσπονδία να ρυθμίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη διαχείριση, στη λειτουργία του, στη διοίκησή του αλλά και στην εκπροσώπησή του.
Στην ουσία πρόκειται για τέσσερις ελευθερίες: Η ελευθερία της διοικητικής οργάνωσης και της διοίκησης του ποδοσφαίρου, 2) η ελευθερία της σύνθεσης της ΓΣ, της εκλογής και διορισμού όλων των οργάνων και των επιτροπών,3) η ελευθερία της αποκλειστικής σύνταξης, ψήφισης και εφαρμογής, κανονισμών αποφάσεων, οδηγιών και εγκυκλίων της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ, 4) η ελευθερία διαχείρισης όλων των δικαιωμάτων που το άθλημα παράγει.
Αναλυτικότερα οι δώδεκα τομείς του αυτοδιοίκητου για μια ομοσπονδία είναι: α) η διοικητική της οργάνωση (Ενώσεις, σωματεία), β) η σύνθεση της ΓΣ, γ)η διεξαγωγή διοργανώσεων, δ)η διαιτησία, ε)η πιστοποίηση των προπονητών, στ)ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκομένων στο ποδόσφαιρο, ζ)η απαγόρευση προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια, η)οι σχέσεις με τις άλλες εθνικές ομοσπονδίες, θ)οι άδειες διεξαγωγής αγώνων, ι)οι άδειες συμμετοχής των ομάδων σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ια)η αποκλειστική διαχείριση των τηλεοπτικών, εμπορικών και άλλων συναφών δικαιωμάτων, ιβ)η οικονομική διαχείριση του ποδοσφαιρικού προϊόντος.
Το αυτοδιοίκητο περιλαμβάνει και την αποκλειστική αρμοδιότητα που πρέπει να έχει μια ομοσπονδία για την επιβολή των κανονισμών, πάντα σε συνδυασμό με αυτούς της ΦΙΦΑ, ενώ πρέπει άμεσα να ενσωματώνει στο δικό της δίκαιο τις οδηγίες ή τους κανονισμούς τόσο της ΦΙΦΑ, όσο και της ΟΥΕΦΑ.
Οσοι δεν αποδέχονται τα παραπάνω αποβάλλονται από το ποδόσφαιρο.
Τι δεν είναι αυτοδιοίκητο;
Θέματα που πρέπει να επιλυθούν αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συνεργασία με το κράτος. Συγκεκριμένα: α) έχουν σχέση με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της διεξαγωγής των αγώνων, β) την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τη χειραγώγηση αγώνων, γ)η απόπειρα δωροδωκίας, δ) τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητών ή άδειας καταλληλότητας των γηπέδων, άδειας λειτουργίας ακαδημιών, ε)ο κρατικός έλεγχος και η άδεια για ίδρυση και λειτουργία μιας ΠΑΕ, η) θέματα που έχουν σχέση με τη διάλυση και εκκαθάριση μιας ΠΑΕ, θ)το ντόπινγκ.
Το αυτοδιοίκητο καταργεί το Σύνταγμα και τους νόμους;
Θα ήταν παράδοξο η ΦΙΦΑ και η κάθε ομοσπονδία να μην σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους. Η λογική της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι όποιο μέλος της θέλει να διοργανώσει το άθλημα του ποδοσφαίρου πρέπει να διασφαλίζει και στη χώρα του την πλήρη εφαρμογή του Καταστατικού και των κανονισμών της. Οποια εθνική ομοσπονδία δεν μπορεί να εγγυηθεί τα παραπάνω,  αποβάλλεται από τη ΦΙΦΑ. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους σημαίνει ότι δεν μπορεί η ίδια, οι Εθνικές ομάδες, οι διαιτητές, οι παρατηρητές και κάθε εμπλεκόμενο με αυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχέσεις αγωνιστικές ή άλλες με τις υπόλοιπες εθνικές ομοσπονδίες αλλά και την ΟΥΕΦΑ, άρα δεν συμμετέχει καμία ομάδα ή σύλλογος σε εξωτερικές διοργανώσεις.

Η ρήτρα της ΦΙΦΑ, δηλαδή το αυτοδιοίκητο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και στη διεθνή διάλεκτο περιγράφεται με πέντε λέξεις: «take it or leave it». Στα ελληνικά: «Η συμμορφώνεσαι πλήρως  με τα δεδομένα ή μην ασχολείσαι». Αρα μια διαφορά κυβέρνησης-ομοσπονδίας είναι διεθνής διαφορά. Η ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ διαθέτουν διεθνές δίκτυο και ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το ποδόσφαιρο.