Στράτευση...Ποιός κάνει τηλέφωνα από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας σε διαιτητές και βοηθούς;

Για ποιόν λόγο;

Για λογαριασμό ποιας ομάδας ενεργεί;