Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εκδικάζει τις ανακοινώσεις των ΠΑΕ και τις δηλώσεις των παραγόντων κατά διαιτητών – Με βάση τον Πειθαρχικό Κώδικα αφαίρεση βαθμών προβλέπεται στην τρίτη υποτροπή

***Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΠΟ ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σύντομα. Διαβάστε απόσπασμα για τη δικαιοδοσία της Επιτροπής Δεοντολογίας:


Στο εξής οι υποθέσεις που αφορούν δυσφημιστικές ανακοινώσεις των ΠΑΕ και δηλώσεις παραγόντων κατά διαιτητών, όπως επίσης και το σύνολο των υποθέσεων που αφορούν στο άρθρο 25 του Πειθαρχικού Κώδικα με τον τίτλο "Δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων" δεν θα παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αλλά σε ένα νέο δικαστικό όργανο, με τριμελή σύνθεση, που είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας.
Διαβάστε και το άρθρο 34 του Πειθαρχικού Κώδικα περί δικαιοδοσίας:
Διαβάστε και αυτό που αναφέρεται στο άρθρο στο άρθρο 25 του Πειθαρχικού Κώδικα, που όπως γράφουμε παραπάνω έχει τον τίτλο "Δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων":

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη σεζόν για ανακοινώσεις ή δηλώσεις κατά διαιτητών ή κατά της ΚΕΔ προβλέπονταν ποινή αφαίρεσης βαθμών (-3) στην δεύτερη υποτροπή της υπαίτιας ομάδας η οποία δεν εφαρμόστηκε. Πλέον το συγκεκριμένο άρθρο (25, παράγραφος 4) άλλαξε και προβλέπει ποινή αφαίρεσης βαθμών (-2) στην τρίτη υποτροπή, άρα οι πιθανότητες να εφαρμοστεί είναι περισσότερες. 
Αναλυτικά:
 Ανάλογες ποινές προβλέπονται για τις με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς κρίσεις σε βάρος της διοργανώτριας των αγώνων, των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς επίσης και οποιασδήποτε ομάδας και των αξιωματούχων αυτής από τις Π.Α.Ε. και πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτές ή τις εκπροσωπούν.
Στην παράγραφο 2 προβλέπονται ειδικότερα οι ποινές για Δημόσιες δυσμενείς κρίσεις μελών Δ.Σ. ΠΑΕ, φυσικών ή νομικών προσώπων (ενδεικτικά χορηγών, διαφημιζομένων κ.λπ.) που έχουν συμβληθεί με οποιαδήποτε σχέση με αυτές, των προπονητών και των ποδοσφαιριστών τους, που αφορούν α. την οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικής ένωσης, και β. τη διεξαγωγή και το κύρος των Εθνικών Πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας τιμωρούνται.
Στην παράγραφο 3 οι …καμπάνες (σ.σ. όπως αναφέραμε είναι παρόμοιες) για Δημόσιες δυσμενείς κρίσεις μελών Δ.Σ./Π.Α.Ε. ή συμβληθέντων με οποιαδήποτε σχέση με
Π.Α.Ε φυσικών ή νομικών προσώπων, ή εν γένει εκπροσώπων Π.Α.Ε., ή προπονητών, ή ποδοσφαιριστών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία, το κύρος των διεξαγόμενων αγώνων εθνικών – αντιπροσωπευτικών ομάδων.
Στην παράγραφο 5 επισημαίνεται ότι επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης θεωρείται η δυσφήμιση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., των οικείων Ενώσεων, των οργάνων και στελεχών τους με δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και φυσικά προβλέπονται οι ανάλογες τιμωρίες.