ΕΠΣ Κέρκυρας: 1) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προπονητή, 2) Λειτουργία σχολής προπονητών, 3) Κλήρωση στις 20/08


ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ Κέρκυρας προκηρύσσει μία (1) θέση προπονητή Ποδοσφαίρου για την κάλυψη των
αναγκών των Μικτών Ομάδων της για την Ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του νέου Κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο
Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη προπονητές καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.
Κέρκυρας (Λ. Αλεξάνδρας 3) ή με συστημένη επιστολή μέχρι την Παρασκευή 17 Αυγούστου (1 μ.μ) τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.- Αίτηση
2.- Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3.- Βιογραφικό Σημείωμα
4.- Αντίγραφο διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου
Όποιος επιλεγεί θα προσκομίσει υποχρεωτικά και Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Α.
Η πρόσληψη θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 1.9.2018 μέχρι 31.12.2018, εκτός αν οι ανάγκες των
Μ.Ο επιβάλλουν την επιμήκυνση του διαστήματος αυτού.
Οι μηνιαίες αποδοχές θα είναι συνολικά 250 ευρώ, χωρίς να καταβάλλονται επιπλέον δώρα ή
επιδόματα.
Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει άγονη την προκήρυξη αυτή και να προβεί σε νέα με
διαφορετικούς όρους αν εκτιμήσει ότι με τη διαδικασία αυτή δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές κάλυψης των
αναγκών των Μικτών ομάδων μας.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Ποζίδης Γιώργος Κουλόπουλος


Κλήρωση πρωταθλημάτων - κυπέλλου
Σας γνωρίζουμε ότι η κλήρωση των διοργανώσεων της Ένωσής μας, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 στις 7.00 μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) στο Φαληράκι.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή των σωματείων σας.


Λειτουργία σχολής ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A και UEFA B
Ανακοινώνεται η οργάνωση και λειτουργία στην Κέρκυρα Σχολής Ανανέωσης ταυτοτήτων
επιπέδου UEFA A και UEFA B το διήμερο 23-24 Αυγούστου.
Στη Σχολή έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν μέχρι 50 προπονητές οι οποίοι θα πρέπει να
είναι ταμειακά εντάξει προς την ΕΠΣ Κέρκυρας και τον τοπικό σύνδεσμο προπονητών.
 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 17.8.2018 στις 4.00 μ.μ.
Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής είναι:
23.8.2018
12:00 'Έναρξη μαθημάτων στο γήπεδο της Ένωσης - θεωρία (μέχρι 15:00)
15:00 - 17:00 Διάλειμμα
17:00 - 19:00 Θεωρία
19:00 - 21:00 Πράξη
24.8.2018
08:30 -16:00 γήπεδο της Ένωσης - πράξη
16:00 Λήξη μαθημάτων
Το πρόγραμμα υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Σχολής
με απόφαση των Εκπαιδευτών.
Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:
Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016
- 80 € για τους προπονητές UEFA B'
-120 € για τους προπονητές UEFA A' .
Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 )
-30 € για τους προπονητές UEFA B'
-40 € για τους προπονητές UEFA A'
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπονητές οφείλουν μαζί με την αίτησή τους, να καταθέσουν και το
έγγραφο της πράξης συναίνεσης (επικυρωμένο από ΚΕΠ) για την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση μη αποστολής του εν λόγω εγγράφου ή μη αποδοχής του
περιεχομένου του, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν είναι υποχρεωμένη να ασκήσει
οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
 Παναγιώτης Ποζίδης     Γεώργιος Κουλόπουλος

Σχόλια