Κανονισμός που... ψηλώνει τον Τριτσώνη

-Εφόσον αναλάβει το τμήμα ανάπτυξης και διευθυντής της ακαδημίας των διαιτητών, ενώ θα έχει και άμεση σχέση με την ΚΕΔ

Ο Περέιρα επιμένει να προκαλεί με τον Τριτσώνη. Μπορεί να μην είναι μέλος της ΚΕΔ, όμως από τη στιγμή που η FIFA, που πιέζει να φύγει και ο Κουκουλάκης, όχι μόνο ο Αθηναίος, κάνει το χατίρι του Πορτογάλου και επιτρέψει στον Τριτσώνη να αναλάβει το τμήμα διαιτησίας και παράλληλα υπεύθυνος της Ακαδημίας διαιτησίας, με βάσει τον κανονισμό υπάρχει σύνδεση με την ΚΕΔ.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Διαιτησίας:
«Το τμήμα διαιτησίας έχει, κυρίως, τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Να συνδράμει την Επιτροπή Διαιτησίας και τον Διευθυντή Ακαδημίας Διαιτησίας.
β) Να υλοποιεί τις αποφάσεις που υιοθετούνται από την Επιτροπή Διαιτησίας.
γ) Να εκτελεί όλες τις εργασίες που αφορούν στην διοικητική μέριμνα της διαιτησίας.
δ) Να εκτελεί όλα τα καθήκοντα διοίκησης του τμήματος διαιτησίας.
ε) Να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης των Διαιτητών σύμφωνα με τις οδηγίες που
εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαιτησίας»…
Σύμφωνα με το άρθρο 12:
«Η Ακαδημία Διαιτητών αποτελεί το εθνικό κέντρο κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί
υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ και έχει ως
αρμοδιότητες:
1. Να προετοιμάζει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές, τους παρατηρητές
διαιτησίας και τους εκπαιδευτές σε επίπεδο τεχνικής, φυσικής και πνευματικής
κατάστασης,
2. Να αναπτύσσει το εθνικό σχέδιο κατάρτισης και ανάπτυξης για διαιτητές,
βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και εκπαιδευτές,
3. Να εφαρμόζει προγράμματα υποδοχής, ενσωμάτωσης, εντοπισμού ταλέντων,
υποστήριξης και αξιολόγησης της διεθνούς διαιτησίας, καθώς και προγράμματα
κατάρτισης και ανάπτυξης»…