Ανάλυση του κανονισμού διαιτησίας: 1) Με έναν χρόνο προβλέπεται άνοδος, 2) Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης


Με βάση τον προηγούμενο κανονισμό για ανέβει ένας ρέφερι ή βοηθός κατηγορία χρειαζόταν δυο χρόνια προϋπηρεσία στην προηγούμενη και το λιγότερο επτά αγώνες. Πλέον με το νέο κανονισμό άλλαξε και το σύστημα ανέλιξης διαιτητών:

-Στις χαμηλότερες κατηγορίες προβλέπεται άνοδος με βάση τα κριτήρια (ηλικιακά, προϋπηρεσία) της ΕΠΣ, μετά άνοδος έπειτα από έναν χρόνο και φυσικά ανάλογη βαθμολογία και στις υψηλότερες κριτήριο είναι η βαθμολογία και φυσικά τα όρια ηλικίας.

- Στην πρώτη εθνική κατηγορία (Κ$ Π) προβλέπεται από τώρα ο αριθμός (= 60) των διαιτητών!

-Σε όλες τις κατηγορίες προβλέπεται άνοδος για τους καλύτερους και υποβιβασμούς για τους χειρότερους, όμως επειδή μετρά η βαθμολογία, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν παρατηρητές και… παρατηρητές. Κάποιοι ακούνε καλά και κάποιοι έχουν… βαρηκοΐα. Πάντως, το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο αλλά χρειάζεται και οργάνωση.

Συμπέρασμα: Να’ χαμε να λέμε. Τα προηγούμενα κριτήρια ήταν απλά, τώρα τα μπέρδεψαν περισσότερο για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Ουσιαστικά τα ίδια είναι, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα ανόδου. Χώρια που μπερδεύουν έτσι όπως… βάφτισαν τις κατηγορίες.

Το ποδόσφαιρο και η διαιτησία είναι απλά, όμως αυτοί το έκαναν πανεπιστήμιο. Πως θα δικαιολογήσουν τις ιλιγγιώδεις αμοιβές τους;

Ξεχάστε ότι ξέρετε και διαβάστε το κανονισμό.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 31: Άνδρες Διαιτητές

1. Οι άνδρες διαιτητές εντάσσονται στην κατηγορία 6 (Κ6), την κατηγορία 5 (Κ5) και την κατηγορία 4 (Κ4) των διοργανώσεων ΕΠΣ, καθώς και στην κατηγορία 4 προχωρημένων  διαιτητών (Κ4 Π), την κατηγορία 3  (Κ3), την κατηγορία 2 (Κ2), την κατηγορία 2 Επίδοξων  Διαιτητών για την κατηγορία 1(Κ2ΕΔ) και την κατηγορία 1 (Κ1) των εθνικών διοργανώσεων. 2. Οι βοηθοί διαιτητές εντάσσονται στην κατηγορία Βοηθών Διαιτητών 1 (ΚΒΔ1) ή στην κατηγορία Βοηθών Διαιτητών 2 (ΚΒΔ2) και στην κατηγορία Βοηθών Διαιτητών 3(ΚΒΔ3).ΑΡΘΡΟ 32:  Γυναίκες Διαιτητές

1. Οι γυναίκες διαιτητές εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο. 2. Επιπροσθέτως, οι γυναίκες διαιτητές εντάσσονται στην κατηγορία Γυναικών 1 (ΚΓ1) και στην κατηγορία Γυναικών 2 (ΚΓ2) των εθνικών διοργανώσεων, όπου μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά γυναίκες διαιτητές.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΔΟΥ

ΑΡΘΡΟ 33:  Κατηγορία 6 (Κ6)

1. Η Κ6 είναι περιφερειακού επιπέδου και αποδίδεται κατά την πρώτη αγωνιστική περίοδο στον υποψήφιο που έχει αποκτήσει επιτυχώς το πτυχίο βασικής εκπαίδευσης Επιπέδου 1 και είναι έως ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. 2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε περιφερειακές διοργανώσεις, εκτός της ανώτατης κατηγορίας ανδρών. 3. Ο αριθμός διαιτητών Κ6 είναι απεριόριστος. 4. Οι διαιτητές Κ6 προβιβάζονται στην κατηγορία 5 (Κ5) συμφώνως προς τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν.ΑΡΘΡΟ 34:  Κατηγορία 5 (Κ5)

1. Η Κ5 είναι περιφερειακού επιπέδου και αποδίδεται κατά τη δεύτερη αγωνιστική περίοδο στον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις προβιβασμού σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδο της Κ6.

2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε περιφερειακές διοργανώσεις.

3. Ο αριθμός διαιτητών Κ5 είναι απεριόριστος.

4. Οι διαιτητές της Κ5 προβιβάζονται στην Κ4 συμφώνως προς τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 35: Κατηγορία 4 (Κ4)

1. Η Κ4 είναι περιφερειακού επιπέδου και αποδίδεται στους διαιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις προβιβασμού σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδο της Κ5. 2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε περιφερειακές διοργανώσεις. 3. Εναπόκειται στην ΕΠΣ να καθορίσει των συνολικό αριθμό διαιτητών της Κ4. 4. Οι διαιτητές Κ4 δύναται να προβιβαστούν στην Κ4 Προχωρημένων Διαιτητών και να υποβιβαστούν στην Κ5, συμφώνως προς τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν.ΑΡΘΡΟ 36: Κατηγορία Προχωρημένων Διαιτητών (Κ4 Π)

1. Η  Κ4 προχωρημένων Διαιτητών   είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται σε εξήντα (60) διαιτητές, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στο Προχωρημένο επίπεδο κατάρτισης Επιπέδου 2. 2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε διοργανώσεις που αφορούν διαιτητές Κ3. 3. Προβιβάζονται στην Κ3 οι διαιτητές που έχουν καταταχθεί μεταξύ των καλύτερων διαιτητών της Κ4 Προχωρημένων και οι οποίοι πληρούν τα όρια ηλικίας που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. 4. Οι διαιτητές που δεν προβιβάζονται στην Κ3, επιστρέφουν στην Κ4.

ΑΡΘΡΟ 37: Κατηγορία 3 (Κ3)

1. Η Κ3 είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται στους διαιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις προβιβασμού σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδο της Κ4 Π. 2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε εθνικές διοργανώσεις, αλλά και υποχρεωτικώς σε ανώτερες διοργανώσεις της Γ’ εθνικής κατηγορίας. 3. Εναπόκειται στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ να καθορίσει τον συνολικό αριθμό διαιτητών Κ3. 4. Οι διαιτητές Κ3 δύναται να υποβιβάζονται στην Κ4, συμφώνως προς τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΠΟ. 

ΑΡΘΡΟ 38: Κατηγορία 2 (Κ2)

1. Η Κ2 είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται σε διαιτητές οι οποίοι: α. Η αξιολόγηση, η κατάταξη και η απόδοση τους ήταν τέτοια που τους επιτρέπει να παραμένουν στην εν λόγω κατηγορία. β. Έχουν υποβιβαστεί από την Κ1. 2. Η Κ2 δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε διοργανώσεις της ΕΠΟ, εκτός της 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Super League) και του Κυπέλλου Ελλάδος, όταν έστω και ένας συμμετέχων ποδοσφαιρικός σύλλογος ανήκει στην 1η Εθνική Κατηγορία. 3. Οι διαιτητές που κατατάσσονται μεταξύ των  κατώτερων διαιτητών της Κ2 δύναται να υποβιβάζονται στην Κ3 ή να αποπέμπονται. 

ΑΡΘΡΟ 39: Κατηγορία 2 Επίδοξων Διαιτητών προς Κατηγορία 1 (Κ2 ΕΔ)

1. Η Κ2ΕΔ είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται στους διαιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Υψηλού Επιπέδου μάθημα (Επιπέδου 3). 2. Δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει σε διοργανώσεις που αφορούν διαιτητές Κ1.  3. Προβιβάζονται στην Κ1 οι διαιτητές που κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων της Κ2ΕΔ και οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα στον παρόντα Κανονισμό όρια ηλικίας.  4. Οι διαιτητές που δεν προβιβάζονται στην Κ1, επιστρέφουν στην Κ2 εφόσον το κρίνει η επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 40: Κατηγορία 1 (Κ1)

1. Στην Κ1 συμπεριλαμβάνονται οι διαιτητές που μπορούν να φέρουν το σήμα της FIFA.  2. Η Κ1 είναι εθνικού επιπέδου και αποδίδεται στους  διαιτητές, οι οποίοι: α. Έχουν αποκτήσει  αξιολόγηση, απόδοση, κατάταξη τέτοια που να τους επιτρέπει να παραμένουν στην εν λόγω κατηγορία, β. Έχουν καταταχθεί μεταξύ των καλύτερων διαιτητών της Κ2ΕΔ. 3. Η Κ1 δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να συμμετάσχει ως διαιτητής σε όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της ΕΠΟ. 4. Οι διαιτητές που κατατάσσονται μεταξύ των  κατώτερων διαιτητών της Κ1, υποβιβάζονται  από την Κ1 στην Κ2 ή εξαιρούνται από την λίστα  όπως αποφασίζεται από την ΚΕΔ.