Επιστροφές...

Το πουλέν του δημάρχου βγήκε απόψε παγανιά να μαζέψει πίσω τις μοβ φανέλες αφού το μάλαμα ήταν …άνθρακες και το κρασί βγήκε... ξύδι. Ο αριστερός ψάλτης…