Θα πιάσει δουλειά το ΣτΕ

***Για το καταστατικό και τις εκλογές της ΕΠΟ
Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΠΟ εντός δέκα, από την προκήρυξη τους, ημερών, με τη σύμφωνη γνώμη κυβέρνησης, FIFA, UEFA, εξυγίανσης, είναι ο ποιο ασφαλής τρόπος για να αναλάβει εκ νέου δράση ... το Συμβούλιο της Επικρατείας!
Η, ακριβώς, αντίθετη διαδικασία, δηλαδή η κανονική προκήρυξη και ο εύλογος χρόνος του ενός μήνα που μεσολαβεί ανάμεσα στην προκήρυξη και στην διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης (με όλες τις αναγκαίες ενδιάμεσα προσαρμογές) είναι, όντως, τήρηση του γράμματος και του πνεύματος του καταστατικού...
Αφήστε, που υπάρχει και τεράστιο θέμα παραβίασης καταστατικών διατάξεων, βεβαίως-βεβαίως, με το γεγονός πως τροποποιήσεις καταστατικού εμφανίστηκαν από το πουθενά στην διάρκεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και είναι, εκ προοιμίου, παράνομη και αντί-καταστατική η κατάθεση και ψήφισή τους.
Ότι αυτές ήταν δήθεν οι εντολές της FIFA έχει άμεση και καταλυτική σχέση με την ουσία (δηλαδή την ψήφιση) και όχι με την διαδικασία ( δηλαδή την κατάθεση και την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Συνέλευσης).

Ωραίες εξελίξεις...