Με αιχμές κατά Δρόσου η ΕΠΣ Κιλκίς ζητεί να συμπεριληφθεί ως θέμα στη ΓΣ να μην παραστεί η ΕΠΟ ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση της Κάρτας Υγείας

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΠΣ Κιλκίς:


ΕΠΣ Κιλκίς                                                                                                                                                       Αρ. πρωτ.:  106                                                                                  Κιλκίς 22/6/2017                                                                                                                 
                                                    Προς                                                  
                      Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία/ΠΔΕ
                     Κοινοποίηση :Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Κε Πρόεδρε
       Πριν μας αποσταλεί η πρόσκληση σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα, η ΕΠΣ Κιλκίς και άλλες είκοσι επτά (27) Ενώσεις ζητήσαμε με εξώδικο να μην παρα στείτε ως πολιτική αγωγή στη δίκη για την κάρτα υγείας.
     Πέραν του γεγονότος ότι δεν ελήφθη υπόψη το αίτημά μας στο οποίο συνεπικουρούν  δέκα (10) Ενώσεις με πρακτικά των Εκτελεστικών τους Επιτροπών που έχουμε στα χέρια μας. Εσείς αντιθέτως ,παρασταθήκατε ως πολιτική αγωγή στην έναρξη της δίκης  και μάλιστα εναντίον ορισμένων.
     Πιστεύαμε ότι από ευαισθησία και μόνο ,και για λίγους που επικαλεστήκαμε στο εξώδικό μας δεν θα είχατε παραστεί στη δίκη. Επιπλέον δεν είχατε την πρόνοια ,αλλά και την νομική καταστατική ευαισθησία να θέσετε το θέμα στην επικείμενη Γενική Συνέλευση ως ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση.
     Ζητούμε λοιπόν ,όπως με τροποποίηση της πρόσκλησης, να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην Γ.Σ. της 30ης Ιουνίου 2017 .
                              
                          Με φίλαθλους χαιρετισμούς

   Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας


Χαράλαμπος Δαμιανίδης                                  Κων/νος Πάταρας


Η δίκη για την Κάρτα Υγείας θα συνεχιστεί στις 4 Ιουλίου