Δίκαιη απαίτηση

***Οφείλει το σώμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ να τοποθετηθεί επί της επιστολής της ΕΠΣ Κιλκίς και να αποκαταστήσει την τάξη
Δικαιούται να εκνευρίζεται με την αμετροέπεια της ΠΔΕ/ΕΠΟ να αποφασίσει και να δηλώσει ( με εξαιρετικά περίεργη ανάθεση) παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση της Κάρτας Υγείας η ΕΠΣ Κιλκίς και να απαιτεί να περιληφθεί στα θέματα της ετήσιας  τακτικής Γενικής Συνέλευσης η απόφαση αυτή, η νομιμοποίηση της οποίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Ενώσεων - μελών της ΕΠΟ και όχι μιας διορισμένης ( και μάλιστα με έντονα αμφισβητήσιμο νομικό καθεστώς) προσωρινής διοίκησης.
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι ενέργειες των διοικήσεων της Ομοσπονδίας σχετικώς με την Κάρτα Υγείας είχαν πολιτικά και καταστατικά ( ως τμήμα του ετήσιου οικονομικού απολογισμού) νομιμοποιηθεί από τις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΟ, υπήρξαν σε πολλές περιπτώσεις ειδικό θέμα των συνελεύσεων αυτών και σε κάθε περίπτωση αφορούν το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με το οποίο τίποτε και κανένας δεν συνδέει την ΠΔΕ/ΕΠΟ.
Αποτελεί, λοιπόν, νομικό παράδοξο μιας διορισμένης ( σε καθεστώς έντονης αμφισβήτησης) προσωρινή διοίκηση να αποφασίζει για κορυφαία ζητήματα όπως είναι η δικαστική αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος λες και πρόκειται για εκλεγμένη στο διηνεκές διοίκηση, που νομιμοποιήθηκε πολιτικά και καταστατικά μέσω εκλογών, είχε δημοσιοποιήσει την πρόθεση της να προχωρήσει σε μια ανάλογης έκτασης και έντασης παρέμβαση, εγκρίθηκε από το εκλογικό σώμα δια της υπερψήφισης των υποψηφίων της και ο προγραμματικός της λόγος και έρχεται, κατόπιν της εκλογής της, να διεκδικήσει ηθική και υλική ικανοποίηση. Τίποτε από όλα αυτά δεν συνέβη, άρα τίποτε από όλα αυτά δεν δικαιούται ένας ημι-παράνομα διορισμένος και να προχωρά σε ανάλογες κινήσεις.
Οφείλει, μάλιστα, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης να τοποθετηθεί επί της επιστολής της ΕΠΣ Κιλκίς και να αποκαταστήσει την τάξη που έχει βάναυσα τρωθεί από τις ενέργειες της ΠΔΕ οι οποίες είναι σαφές πως υπακούουν στην ανάγκη να ικανοποιηθούν πολιτικές επιλογές μιας περιόδου έντασης και κρατικής ανωμαλίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε με την κλασσική μορφή, είτε ως ψήφισμα θα επαναφέρει τις ισορροπίες και θα νομιμοποιήσει, πολιτικά και κανονιστικά, την συμμετοχή ή μη της Ομοσπονδίας στην υπό εξέλιξη δίκη με την ιδιότητα της πολιτικής αγωγής, άρα θα αποτελέσει κομβικής σημασίας εξέλιξη για την ίδια τη δίκη και την (πιθανή) κατάληξη της.
Ταυτόχρονα, θα απαλλάξει την ΕΠΟ από την απολύτως βάσιμη κατηγορία ότι στο πρόσωπο (και στις ενέργειες) της ΠΔΕ συμπυκνώθηκαν πολιτικές προτεραιότητες επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου, που ήθελαν να βγάλουν από τη μέση κορυφαία στελέχη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, να δικαιώσουν κομματικές και κυβερνητικές επιλογές και να μειώσουν σημαντικά το στελεχιακό δυναμικό των Ενώσεων, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν εκλογικά πάντα οι προσωπικές τους επιλογές στη σύνθεση της νέας διοίκησης.