Απίστευτο: Η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας λειτουργούσε χωρίς εξελεγκτική επιτροπή και το Διαιτητικό Δικαστήριο διόρισε καινούρια! – Το ΔΣ δεν έπρεπε να ελεγχθεί γιατί παραιτήθηκε η εκλεγμένη και γιατί δεν έκανε εκλογές για την αναπλήρωσή της;

***Από πού και ως πού το Διαιτητικό Δικαστήριο διορίζει εξελεγκτική επιτροπή;
***Τι θα κάνει η καινούρια και ποιος πρότεινε τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν;
Απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου (13/6)Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε να διορίσει Προσωρινή Εξελεγκτική Επιτροπή του δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αποτελούμενη από τους 1) ΚΑΛΥΒΑ ΘΩΜΑ του Γεωργίου, 2) ΛΟΥΠΑ ΧΡΗΣΤΟ του Ηλία και 3) ΛΕΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Μάρκου ως τακτικά μέλη και τον ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Ευστράτιου ως αναπληρωματικό μέλος, με εντολή να συντάξει τη σχετική απαιτούμενη έκθεση, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αφού παραδοθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στη λογοδοσία του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση.