Μοβ φανέλες


Τα μάθατε;
Η ...εξυγίανση κατεβάζει ομάδα!
Με μοβ φανέλες...
Την πατήσατε!
Η πληροφορία έχει σχέση με πρωτάθλημα άλλης χώρας!!!
Εκεί ξεκινούν από το ενωσιακό πρωτάθλημα…