Απέναντι

Ο κ. Δημήτριος Κούκης μπορεί να βρεθεί απέναντι στον κ. Ευάγγελο Γραμμένο μόνο στις αντικριστές θέσεις του μετρό. Πουθενά αλλού.