Ο λύκος, τα πρόβατα και οι κανονισμοί

Τριτσώνης και Κουκουλάκης που παράνομα βρίσκονται στην ΚΕΔ ανέλαβαν να συντάξουν τους κανονισμούς διαιτησίας. Δυο άπειροι παράγοντες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν μέχρι και ότι οι ίδιοι δεν κάνουν ορισμούς, θα φτιάξουν τους κανονισμούς!!!
Αντί για εξομάλυνση φαίνεται πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει από τη σφαίρα και της λογικής. Είναι σαν ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Με δεδομένο ότι το Νοέμβριο το παράνομο δίδυμο της ΚΕΔ εισηγήθηκε παράνομες φωτογραφικές διατάξεις για να κάνουν παράνομες αλλαγές μεσούσης της περιόδου, ποιος μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες φωτογραφικές διατάξεις, πιθανόν παράνομες;
Όπως για παράδειγμα το όριο πέντε αγώνων για να έχει ένας διαιτητής, βοηθός ή παρατηρητής το δικαίωμα να αξιολογηθεί στην κατηγορία του. Κι αυτή φωτογραφική διάταξη είναι, καθώς κάποιο αόρατο χέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο κατηγορίες, σε αρεστούς και μη, άγνωστο με ποια κριτήρια.
Αντίθετα θα ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής των μπαμπάδων των διαιτητών στους πίνακες των παρατηρητών!
Ποιοι είναι οι φωτογραφικοί κανονισμοί που ψηφίστηκαν στις 24 Νοεμβρίου;
- «Εγκρίθηκε πρόταση της ΚΕΔ για σχετική αναμόρφωση του Κανονισμού, ώστε να μπορεί να διευρύνει τους πίνακες διαιτησίας με διαιτητές που έχουν περάσει το ετήσιο σεμινάριο προεπιλογής και τα αντίστοιχα αγωνιστικά τεστ, καθώς και τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας».
- «Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 24, παρ. 2, εδάφιο δ, του Κανονισμού Διαιτησίας, με την οποία διευρύνεται η δυνατότητα ορισμού παρατηρητών διαιτησίας σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Η διάταξη αυτή ισχύει ήδη για τους διαιτητές».

Προσέξτε, όλα αυτά που έκαναν απαγορεύονται από τη FIFA.