Συνοδός...

Η αγάπη είναι τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα να μην τον αφήνει να ταξιδεύει χωρίς την παρουσία του. Είτε ο ίδιος, που διαδίδει ότι άλλαξε στρατόπεδο εξαιτίας του, φροντίζει να έχει επίσημο ρόλο, είτε όχι, ο ρόλος του συνοδού είναι μόνιμος.

Πρόσφατα δεν ήξερε αν έπρεπε να διαλέξει την Κική ή την Κοκό αλλά μικρό το πρόβλημα.