Επιτροπή Δεοντολογίας: Υπό διερεύνηση 132 υποθέσεις!


Κάπως αργά θυμήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας τις ανακοινώσεις και δηλώσεις κατά της διαιτησίας. Όπως αναφέρεται στον απολογισμό της ΕΠΟ, είναι υπό διερεύνηση 16 υποθέσεις που αφορούν δυσφήμηση του αθλήματος και δυσμενείς κρίσεις και 32 υποθέσεις που αφορούν άλλα πειθαρχικά αδικήματα, δηλαδή έχουν ανατεθεί σε ερευνητές. Εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι υπόλοιπες 84 υποθέσεις αφορούν χειραγώγηση και παράνομο στοιχηματισμό κατόπιν αναφορών της UEFA. Με βάση τα στοιχέια που δόθηκαν στο ΔΣ της ΕΠΟ, η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει αρνητικό ρεκόρ, αφού παρότι έληξε η αγωνιστική περίοδος υπό διερεύνηση παραμένουν 132 υποθέσεις!
Αναλυτικά ο απολογισμός της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στα πεπραγμένα της ΕΠΟ:
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 04.09.2015.
Στο χρονικό διάστημα από 1/6/2017 έως 25/5/2018 η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε 37 φορές. Επελήφθη 161 υποθέσεων, εκ των οποίων 29 ήταν ώριμες προς κρίση. Ειδικότερα:
Το Ερευνητικό τμήμα: Έθεσε στο αρχείο 18 υποθέσεις.
Το Δικαστικό τμήμα εκδίκασε 11 υποθέσεις και εξέδωσε αντίστοιχες αποφάσεις: Απαλλακτικές: 2, Απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο -χρηματικό πρόστιμο: 8, απορριπτική: 1.
Οι λοιπές 132 υποθέσεις και δη 84 υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση και παράνομο στοιχηματισμό κατόπιν αναφορών της UEFA, 16 υποθέσεις που αφορούν δυσφήμηση του αθλήματος και δυσμενείς κρίσεις και 32 υποθέσεις που αφορούν άλλα πειθαρχικά αδικήματα, έχουν ανατεθεί σε ερευνητές - μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας (Ερευνητικό Τμήμα) και τελούν υπό διερεύνηση.