Κίνδυνος αποβολής του ΠΑΟ από το πρωτάθλημα – Ερχονται τα χειρότερα;

***Μετά τη σημερινή απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για Λέτο, Εσιέν και Τοτσέ


«Αν μία ΠΑΕ, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, υποπέσει τρεις (3) φορές στην ανωτέρω παράβαση ( δηλαδή της έχουν αφαιρεθεί οριστικά εννιά βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα) τότε αποβάλλεται, με απόφαση της οικείας Ένωσης, από το πρωτάθλημα και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Παραρτήματος Νο 01 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων», αναφέρει το άρθρο 24, παράγραφος 5 του Κανονισμού Ιδιότητας Μεταγραφών. Οι δυνατές… καμπάνες ηχούν για τον Παναθηναϊκού, που ήδη του αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί για χρέος στον Βέμερ και σήμερα (16/04) το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε παρόμοιες αποφάσεις για Τοτσέ, Λέτο και Εσιέν. Για τους τελευταίους ο ΠΑΟ έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η Λίγκα ενεργοποιήσει την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, επιβάλλοντας την αφαίρεση των -9 βαθμών, όπως έγινε με την περίπτωση του Βέμερ, που ο Παναθηναϊκός για να ξαναπάρει πίσω τους τρεις βαθμούς έχει προθεσμία άλλες δυο εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένης της σημερινής.
Αναλυτικά το άρθρο 24, παράγραφος 5 του Κανονισμού Ιδιότητας και μεταγραφών:
5. Σε αποφάσεις που αφορούν ποινές οι οποίες επιβάλλονται λόγω μη καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων από οποιαδήποτε αιτία σε ποδοσφαιριστές και προπονητές στην Α΄ και Β΄ Επαγγελματική κατηγορία (Super League – Football League) επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η Π.Α.Ε. με την εξής διαδικασία:  
Με την κοινοποίηση στην οικεία Ένωση της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, με την οποία επιβάλλεται η ως άνω ποινή, δίδεται στην Π.Α.Ε. προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, μη υπολογιζομένης της ημέρας κοινοποίησης, για την εξόφλησή της. Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί, τότε με απόφαση της οικείας Ένωσης αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος από την οφειλέτρια Π.Α.Ε., ενώ ο επόμενος αγώνας της διεξάγεται κανονικά. 
Αν η οφειλέτρια Π.Α.Ε. εξοφλήσει την οφειλή της, για την οποία της επιβλήθηκε η αφαίρεση βαθμών, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και αυτή) τότε οι βαθμοί της επιστρέφονται. 
Αν δεν εξοφλήσει την οφειλή της εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, τότε και για τον επόμενο αγώνα της  ισχύουν τα προαναφερόμενα, δηλαδή της αφαιρούνται οι τρεις βαθμοί και της δίδεται εκ νέου 5ήμερη προθεσμία για την πληρωμή της οφειλής. Στην περίπτωση που η οφειλέτρια ΠΑΕ, καταβάλλει εμπροθέσμως την οφειλή της μετά τον δεύτερο ή τρίτο αγώνα της επιστρέφονται μόνο οι βαθμοί του συγκεκριμένου αγώνα και όχι των υπολοίπων.
Αν μία ΠΑΕ, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, υποπέσει τρεις (3) φορές στην ανωτέρω παράβαση ( δηλαδή της έχουν αφαιρεθεί οριστικά εννιά βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα) τότε αποβάλλεται, με απόφαση της οικείας Ένωσης, από το πρωτάθλημα και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Παραρτήματος Νο 01 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
Μεταβατική διάταξη
Οι ανωτέρω ποινές (αφαίρεσης βαθμών) θα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις  των αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και προβλέπουν ως ποινή, τον μη ορισμό αγώνα.