Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Γιατί όχι το ποινικό μητρώο;

Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση με βάση το άρθρο 8 Ν.1599/1986 για να είναι κάποιος υποψήφιος για τις εκλογές μιας ποδοσφαιρικής ένωσης, για παράδειγμα της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας;

Γιατί να μην υποβληθούν, όπως ζητούν κάποιοι υποψήφιοι, και αντίγραφα των ποινικών μητρώων για να επιβεβαιωθεί ότι κάποιος δεν υπάγεται στο νόμο και τα κωλύματα, όπως επίσης και στα προβλεπόμενα για το καταστατικό της ΕΠΟ;


Υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτό;