Το κατηγορητήριο

Παραθέτουμε ( για να μείνουν ως παρακαταθήκη για το μέλλον) τα δεδομένα: Καταδολιευτική μεταβίβαση, παραβίαση συμφωνίας μετόχων, συγγνωστή συναλλαγή, αυθαίρετη αποτίμηση ( για τον ένα) και ενεργός καταδολιευτική μεταβίβαση, ενήμερος για συγγνωστή συναλλαγή, άγνωστη προέλευση χρημάτων ( για τον άλλο).

Έτσι για να ξέρουμε όταν θα περνάνε την πόρτα του εισαγγελέα το κατηγορητήριο...