Καταστατικό ΕΠΟ: Με τόση δημοκρατία θα χειροκροτούν και στη Βόρεια Κορέα!

Το ισχύον καταστατικό της ΕΠΟ προβλέπει και εκλογές ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του ΔΣ, ώστε αν παραιτηθεί κάποιος η αντικατάστασή του να είναι άμεση. Όμως, με το νέο καταστατικό που θα τεθεί προς ψήφιση στη ΓΣ της Παρασκευής καταργούνται οι εκλογές για να την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών και το ΔΣ «θα συμπληρώνει την εν λόγω θέση ή θέσεις με μέλος ή μέλη που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ή κατάσταση με το μέλος ή τα μέλη από τα οποία προήλθε η κενή θέση, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση όταν θα εκλεχθούν οι αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας». Δηλαδή, προβλέπει αρχικά ορισμό, ούτε καν έκτακτη ΓΣ για την εκλογή νέου μέλους. Δηλαδή αν ένα μέλος παραιτηθεί μετά από ΓΣ θα οριστεί αντικαταστάτες και εκλογές θα γίνουν μετά από έναν χρόνο.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο 33 και ειδικά την παράγραφο 11: