Τροποποίηση όχι συμπλήρωση

Συγνώμη λάθος. και μάλιστα μεγάλο. Δεν ήταν συμπληρωματική η έκθεση του κ. Βακάλη προς την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Αν ήταν τέτοια απλώς θα συμπλήρωνε την προηγούμενη, κύρια έκθεσή του με κάτι που λησμόνησε ή που ήρθε σε γνώση του μετά το πέρας κατάθεσης της την επομένη του αγώνα και ώρα 12.00 (όπως αναφέρει ρητώς ο κανονισμός Παρατηρητών).
Η "έκθεση" που εκτός χρόνου (και τόπου) κατέθεσε ο κ. Βακάλης και στην οποία υπερασπίζεται, με πρωτοφανές πείσμα, την ... καμπυλότητα του χρόνου που ανακάλυψε εντός τριημέρου, είναι τροποποιητική, διορθωτική της πρώτης, καθώς το μόνο που επιχειρεί να κάνει είναι να μεταφέρει τα επεισόδια τρεις ώρες πριν για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Τίποτε δεν συμπληρώνει με την νέα έκθεσή του κ. Βακάλης, επειδή, πολύ απλά τίποτε από όσα, αρχικώς, περιέλαβε στην πρώτη έκθεση του δεν χρειάζονταν συμπλήρωση.
Τροποποίηση χρειάζονταν γιατί κατάλαβε ακόμη και στον ύπνο του, όπως ο ίδιος δήλωσε "το μεγάλο λάθος" που έκανε.

Ακόμη χειρότερα δηλαδή!!!