Κοσικίδης, Κορδολαίμης στους τελικούς νέων και παίδων, αντίστοιχα - Ρούσσος-Μπεκερτζής και Γρκιτζέπης στους μικρούς τελικούς